Câu hỏi

491Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân  Đ có đơn gửi Chủ tịch UBND xã khiếu nại đòi lại đất ông, cha để lại (đất hiện nay do HTX quản lý). Nhưng, ông Đ không cung cấp được giấy tờ về nguồn gốc thửa đất, do vậy Chủ tịch UBND xã không có cơ sở để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau đó, ông Đ có đơn gửi UBND huyện, tố cáo ông chủ tịch UBND xã với hành vi: Làm việc coi thường kỷ cương phép nước, ức hiếp người dân, làm việc sai nguyên tắc…(về bản chất, ông Đ vẫn đòi lại đất ông cha).

Em xin hỏi, trường hợp này UBND huyện ra thông báo không thụ lý đơn tố cáo có được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo 2018 thì: Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp này, Chủ tịch UBND huyện đề nghị công dân Đ cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định Chủ tịch xã (người giải quyết khiếu nại vụ việc đòi đất của công dân Đ) có hành vi vi phạm pháp luật hay không? Nếu công dân Đ không cung cấp được thì UBND huyện ra Thông báo không thụ lý đơn tố cáo và nêu rõ lý do nêu trên./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings