Câu hỏi

31Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện, Cơ quan Thanh tra huyện được giao nhiệm vụ xử lý đơn đã mời công dân 3 lần lên làm việc để chốt nội dung, cung cấp các tài liệu và hướng dẫn tuy nhiên công dân vắng mặt không có lý do sau đó khởi kiện UBND huyện ra tòa hành chính với hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại. Như vậy, đối với trường hợp công dân cố tình vắng mặt, không hợp tác để xác định có phải chính công dân đó gửi đơn hay không và cung cấp các tài liệu thì có thụ lý giải quyết khiếu nại hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 27 Luật Khiếu nại quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do”.

Như vậy, không thể căn cứ vào lý do công dân cố tình vắng mặt, không hợp tác để xác định có phải chính công dân đó gửi đơn hay không và cung cấp các tài liệu làm căn cứ không thụ lý khiếu nại. Trong trường hợp này cần phải làm rõ nội dung: việc công dân vắng mặt không có lý do, cơ quan Thanh tra cần trực tiếp xác minh theo địa chỉ công dân đã nêu để làm rõ nội dung công dân có nhận được giấy mời làm việc 3 lần không, vì sao không đến làm việc, làm rõ việc có phải công dân làm đơn khiếu nại không, nội dung khiếu nại cụ thể là gì, yêu cầu cụ thể. Nếu qua quá trình làm việc trực tiếp với công dân, xác định nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings