Câu hỏi

155Phòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Bà A là viên chức không thuộc diện kê khai lần đầu, tháng 6 năm 2022 bà được bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng trường THCS và bà đã kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ. Xin quý thầy cô cho biết bà A có phải làm thêm 01 bản kê khai tài sản, thu nhập lầm đầu hay không? (hay bản kê khai phục vụ công tác cán bộ đó đương nhiên được xem là bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu)

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định có 04 phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: Kê khai lần đầu; kê khai bổ sung; kê khai hàng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Việc kê khai được thực hiện theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục I và phụ lục II của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phụ lục I dành cho người có nghĩa vụ kê khai lần đầu, kê khai hàng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ. Mẫu phụ lục II dành cho người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bổ sung.

Khi bà A được bổ nhiệm, bà A thuộc đối tượng kê khai theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và thực hiện theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập tại phụ lục I của của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings