Câu hỏi

2.00KTiếp dân , Giải quyết KNTC
1
0 bình luận

Tôi đã làm đơn gửi đến Chủ tịch UBND huyện tố cáo Chủ tịch UBND thị trấn cấu kết với cán bộ địa chính khai khống diện tích đất thu hồi làm đường giao thông để nhận tiền đền bù. Trong quá trình đang giải quyết tố cáo, thì ông Chủ tịch UBND thị trấn bị tai nạn giao thông mất. Sau đó, chủ tịch UBND huyện ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc.

Vậy cho tôi xin hỏi: Việc đình chỉ giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện như vậy có đúng không? Nếu không đồng ý với Quyết định đình chỉ tôi có được quyền tiếp tục tố cáo không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34  Luật Tố cáo 2018

“….  Người giải quyết tố cáo sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi:

Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo”.

Như vậy, người bị tố cáo là cá nhân chết là căn cứ có thể đình chỉ giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, trường hợp này nội dung tố cáo còn liên quan tới trách nhiệm cán bộ phụ trách địa chính, nên vụ việc vẫn phải tiếp tục được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật;

Nếu bạn không đồng ý với Quyết định đình chỉ thì bạn có thể làm đơn đề nghị Chủ tịch UBND huyện tiếp tục xem xét giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ phụ trách địa chính.

Trong trường hợp Chủ tịch UBND huyện cố tình không xem xét giải quyết thì bạn có quyền làm đơn tố cáo Chủ tịch UBND huyện

xuất bản
Bình luận

Theme Settings