Câu hỏi

883Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Theo quy định tại khoản 4 điều 5 nghị định 124/2020 của Chính phủ quy định trong trường hợp người khiếu nại chết thì những người thừa kế thực hiện quyền khiếu nại. Những người thừa kế có thể tự thực hiện quyền khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp pháp lý để thực hiện việc khiếu nại. Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp ông Nguyễn Văn B là người khiếu nại đòi lại nhà đất, trong quá trình khiếu nại ông B chết. Tuy nhiên, trong những người thừa kế của ông B thì có 01 người không thực hiện quyền khiếu nại cũng như không có giấy ủy quyền cho những người trong hàng thừa kế thực hiện quyền khiếu nại. Như vậy, cơ quan nhà nước có tiếp tục giải quyết khiếu nại trong trường hợp một trong nhưng những người trong hàng thừa kế không thực hiện quyền thừa kế hoặc ủy quyền hay không? Xin chân thành cám ơn

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Về câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Trường hợp người khiếu nại chết nhưng một trong số người đồng thừa kế không thực hiện việc khiếu nại, cũng không ủy quyền khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại vẫn tiếp tục giải quyết khiếu nại. Kết quả của việc giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định nội dung khiếu nại là đúng hay sai. Nếu kết luận nội dung khiếu nại là đúng thì những người khiếu nại không được hưởng toàn bộ đối với đất đó. Trường hợp những người thừa kế không thoả thuận được về việc chia tài sản chung thừa kế thì một trong các bên khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật về thừa kế, quan hệ đó được điều chỉnh bởi quy định của Bộ luật Dân sự và Tố tụng Dân sự.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings