Câu hỏi

202Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Tôi đang chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên nhưng còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên. Vậy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên có nhất định do Trường Cán bộ Thanh tra cấp không hay có thể lựa chọn một cơ sở đào tạo khác?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ về tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên gồm: chức trách; nhiệm vụ; năng lực; trình độ, thâm niên công tác, trong đó có tiêu chuẩn: “Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên”.

Theo quy định tại Điều 14 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Trong đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung của quản lý nhà nước về công tác thanh tra thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ.

Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị duy nhất của Thanh tra Chính phủ được tổng Thanh tra Chính phủ giao nhiệm vụ và có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra (thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp) theo quyết định số 444/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, bạn cần phải được cơ quan nơi bạn đang công tác cử đi học bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên tại Trường Cán bộ Thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings