Câu hỏi

1.18KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Bà H có đơn tố cáo ông Chủ tịch UBND xã B có hành vi bao che cho 7 hộ dân xây dựng nhà vi phạm Luật Đất đai. Qua làm việc, bà H không nêu được hành vi bao che cụ thể mà chỉ nói chung chung. Qua xác minh ban đầu xác định được 07 hộ dân nói trên trong quá trình xây dựng nhà có vi phạm hành lang đường giao thông, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, trong đó có hộ đã xử lý hành chính, có hộ chưa xử lý vi phạm. Xin hỏi, trường hợp trên có ra thông báo thụ lý tố cáo không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định về điều kiện thụ lý tố cáo tại Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018 người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

“Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Tố cáo;

Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;

Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;

Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật”.

Như vậy, đối với trường hợp trên, bà H tố cáo Chủ tịch UBND xã B có hành vi bao che cho 7 hộ dân có hành vi phạm Luật Đất đai thì Chủ tịch UBND huyện phải ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011, vì trong đơn tố cáo bà H đã nêu hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch UBND xã B có hành vi bao che cho 7 hộ dân trong việc xây dựng nhà vi phạm pháp luật đất đai. Việc xác định rõ hành vi bao che cụ thể như thế nào thuộc trách nhiệm của người giải quyết tố cáo.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings