Câu hỏi

593Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Đơn tố cáo không nêu họ và tên người bị tố cáo mà chỉ nói ông chủ tịch UBND xã giai đoạn 2010-2015 bao che cho 2 hộ làm nhà trên đất hành lang giao thông. Hỏi: Trường hợp trên đơn có đủ điều kiện ra thông báo thụ lý giải quyết theo Luật Tố cáo 2018 không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo 2018 thì Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây: Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Tố cáo 2018 (Tố cáo bằng đơn hoặc trực tiếp); Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật; Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo; Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp câu hỏi bạn nêu, đơn tố cáo không nêu rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, mà chỉ nêu “ông chủ tịch UBND xã giai đoạn 2010-2015 bao che cho 2 hộ làm nhà trên đất hành lang giao thông”. Vậy, người được giao nhiệm vụ xử lý đơn phải gặp người tố cáo để làm rõ nội dung tố cáo (họ tên, địa chỉ của ông chủ tịch UBND xã giai đoạn 2010-2015) đối chiếu với điều kiện thụ lý quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo 2018 đã nêu trên. Nếu đủ điều kiện thì thông báo thụ lý. Trường hợp không xác định rõ họ, tên, địa chỉ người bị tố cáo thì ra thông báo không thụ lý và nêu rõ lý do./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings