Câu hỏi

1.42KThanh tra
0
0 bình luận

Tôi muốn hỏi: Đoàn thanh tra việc thực hiên dự án đầu tư xây dựng (dự án thực hiện xong từ năm 2011), phát hiện nhà thầu thi công xây dựng quyết toán thừa khối lượng môt số phần việc; Tuy nhiên, hiện nay nhà thầu này đã phá sản, công ty không còn tồn tại thì Người ra quyết định thanh tra có ban hành Quyết định thu hồi tiền sai phạm không? Trường hợp không thu hồi thì xử lý thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Trước hết, bạn cần xác định rõ đối tượng của cuộc thanh tra là Ban quản lý dự án (Chủ đầu tư), còn nhà thầu thi công xây lắp chỉ là cơ quan, tổ chức có liên quan;

Thứ hai, trong quá trình thanh tra phát hiện quyết toán thừa khối lượng một số phần việc, như vậy thì quyết toán dự án cũng sẽ không đúng phần khối lượng thừa của một số phần việc như trên và điều này đồng nghĩa với việc xác định giá trị xây lắp dự án bàn giao cho bên sử dụng sẽ không chính xác vì có phần khối lượng thừa… do đó, số tiền sai phạm này phải được thu hồi.

Tuy nhiên, Người ra quyết định thanh tra cần xác định đúng đối tượng thực hiện Quyết định thu hồi là Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) và trách nhiệm thu hồi là của Ban quản lý dự án (chủ đầu tư).

Thứ ba, dù có thu hồi được hay không thu hồi được phần tính khối lượng thừa thì Người ra Quyết định thanh tra đều phải kiến nghị cơ quan có thẩm quyền: xác định lại giá trị xây lắp của dự án (điều chỉnh lại quyết toán công trình) để bên sử dụng (bên nhận bàn giao công trình) điều chỉnh giá trị theo quyết toán “đúng” của dự án, đồng thời phải làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm của Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, giám sát… tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả để kiến nghị các hình thức kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xác định trách nhiệm bồi thưởng của những người có liên quan nếu có thất thoát xảy ra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings