Câu hỏi

1.90KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Nhưng không quy định thời hạn mà cơ quan nhận được đơn phải trả lời đơn cho công dân.

a. Vậy, xin hỏi, quy định pháp luật về thời hạn trả lời đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân được quy định như thế nào?

b.Tôi có làm đơn tố cáo cán bộ, công chức cơ quan có hành vi mượn tiền của tôi nhưng không trả, gửi ra cơ quan Công an với mục đích đòi tiền đã cho mượn. Sau đó, đã được cơ quan Công an trả lời đơn của tôi là tranh chấp dân sự nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của họ. Vậy muốn đòi được nợ tôi phải gửi đơn đến đâu? Ai là người có thẩm quyền giải quyết đơn của tôi?

Đề nghị quý Trường Cán bộ thanh tra giải đáp giúp.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Nhưng không quy định thời hạn mà cơ quan nhận được đơn phải trả lời đơn cho công dân. Quy định pháp luật về thời hạn trả lời đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân được quy định tại Điều 28. Luật Tiếp công dân: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Mặt khác: Luật Tố cáo 2018 quy định tại Điều 24 Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo; trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

Luật Khiếu nại 2011 cũng quy định: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Như vậy, quy định của pháp luật về thời hạn phải trả lời đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho Công dân được quy định tại Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

b. Trường hợp công dân làm đơn tố cáo cán bộ công chức cơ quan có hành vi mượn tiền nhưng không trả

Theo quy định của bộ Luật Dân sự thì: Tranh chấp dân sự được hiểu là những mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân, tổ chức trong các quan hệ về nhân thân hoặc tài sản (tiền bạc ).

Theo quy định tại Điều 26 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Vậy, muốn đòi được nợ bạn phải gửi đơn đến Tòa án nơi bạn và người nợ tiền của bạn đang sinh sống. Tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn của bạn.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings