Câu hỏi

912Thanh tra
0
0 bình luận

Công dân tố cáo một cán bộ làm việc tại UBND huyện B, nhưng gửi đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh A. Chủ tịch UBND tỉnh A giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật của UBND huyện B để phục vụ công tác quản lý nhà nước (trong đó có nội dung công dân tố cáo).

Vậy cho hỏi:

a. Việc thanh tra đột xuất này có thay thế cho việc giải quyết tố cáo không?

b. Kết luận thanh tra có phải gửi cho người tố cáo hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

a. Căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật Tố cáo 2018 thì: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức quản lý trực tiếp.

Vậy, trường hợp bạn hỏi thẩm quyền giải quyết tố cáo cán bộ thuộc UBND huyện B quản lý là Chủ tịch UBND huyện B. Khi Chủ tịch UBND tỉnh A nhận được đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của của Chủ tịch UBND huyện B thì chuyển đơn, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh A có thể giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật của UBND huyện B (trong đó có nội dung công dân tố cáo) để phục vụ công tác quản lý. Nội dung này không thay thế việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện B vì vụ việc tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh A.

b. Kết luận thanh tra của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh A là để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND tỉnh A, nên không phải gửi cho người tố cáo.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings