Câu hỏi

184Thanh tra
0
0 bình luận

Tháng 12 năm 2021 khi thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách tại xã M, Đoàn thanh tra huyện phát hiện một số cá nhân (Phó Chủ tịch xã, kế toán, thủ quỹ) lập khống hồ sơ chi 50.000.000 đ (năm mươi triệu đồng) để chiếm đoạt. Trường hợp này Đoàn thanh tra xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định Tội tham ô tài sản: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng .., thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

Hành vi lập khống hồ sơ để chiếm đoạt số tiền là 50.000.000 đ (năm mươi triệu đồng) của một số cán bộ xã M có dấu hiệu của tội tham ô tài sản,

Trưởng Đoàn thanh tra báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Thông tư 06/2021/TT-TTCP: “Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Tại điểm n, khoản 1, Điều 48 Luật Thanh tra quy định Người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn “Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết”.

Khi Người ra quyết định thanh tra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra thì Trưởng đoàn thanh tra chỉ đạo lập hồ sơ kiến nghị khởi tố để chuyển Cơ quan điều tra.

Việc lập và chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch Số 03/2018/TTLT-VKSNDT-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Văn bản về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra thực hiện theo Mẫu số 28-TTr ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-TTCP

xuất bản
Bình luận

Theme Settings