Câu hỏi

119Phòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xác minh tài sản, thu nhập hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo khoản 8 Điều 30 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: “8. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức đó”.

Theo quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của Đảng bao gồm: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, thành ủy, thị ủy. Như vậy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không nằm trong  các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập và không có thẩm quyền xác minh tài sản, thu nhập.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings