Câu hỏi

1.50KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân khiếu nại Quyết định của BHXH Tỉnh về điều chỉnh mức lương hưu. Cơ quan BHXH Tỉnh đã giải quyết khiếu nại lần đầu. Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của BHXH Tỉnh nên công dân tiếp tục khiếu nại lần 2. Vậy thẩm quyền giải quyết Khiếu nại lần hai thuộc về cơ quan nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trước hết, nhận định Quyết định về việc điều chỉnh mức lương hưu là quyết định về bảo hiểm. Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội quy đinh như sau:

“2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 213 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động quy định như sau:

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi địa phương mình”.

Như vậy, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với Quyết định về việc điều chỉnh mức lương hưu thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings