Câu hỏi

2.85KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi: tôi tố cáo hành vi lấn chiếm đất của công dân trên địa bàn xã tôi đang sinh sống. Vậy thẩm quyền giải quyết thuộc Chủ tịch UBND xã đúng không?.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Điều 41 Luật Tố cáo 2018 về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quy định như sau:

“1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

2. Tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp để thống nhất xác định cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết.

3. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết”.

Theo quy định này, thì căn cứ vào nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó có thẩm quyền giải quyết. Hành vi lấn chiếm đất công của công dân sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings