Câu hỏi

1.74KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 20/8/2020, bố đẻ tôi nhận được Quyết định bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân quận M. Do không đồng ý với mức bồi thường nên bố tôi đã khiếu nại Quyết định bồi thường giá trị quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân quận M. Tuy nhiên, khi vụ việc đang trong quá trình giải quyết thì bố tôi gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.

Trong trường hợp này tôi có quyền được tiếp tục thực hiện vụ việc khiếu nại không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 124/2020: “Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có quyền tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thục hiện việc khiếu nại”. Như vậy, bạn sẽ được tiếp tục thực hiện việc khiếu nại trong hai trường hợp sau:

– Trường hợp 1, nếu bạn là người được thừa kế theo di chúc hưởng toàn bộ tài sản của bố bạn thì khi bố bạn chết, bạn đương nhiên có thể thực hiện việc khiếu nại thay bố bạn (nếu muốn) và phải xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp của mình với cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp 2, nếu bố bạn không để lại di chúc, căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự 2015, tài sản của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật, cụ thể là hàng thừa kế. Nếu bạn là người duy nhất trong hàng thừa kế được hưởng di sản thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc khiếu nại; trường hợp còn những người thừa kế khác theo pháp luật, vụ việc khiếu nại sẽ được tiếp tục khi những người thừa kế đó thực hiện việc khiếu nại và họ có thể ủy quyền cho một trong những người thừa kế, luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Luật Khiếu nại 2011.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings