Câu hỏi

1.87KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 01/9/2020, tôi nhận được Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện B, tôi không đồng ý với quyết định thu hồi đất và muốn khiếu nại nhưng ngày 21/09/2020 tôi gặp tai nạn giao thông và phải điều trị tại bệnh viện 5 tháng. Đến ngày 22/02/2021, tôi nộp đơn khiếu nại thì bị từ chối thụ lý với lý do đã hết thời hiệu khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tôi phải xin giấy xác nhận đã điều trị tại bệnh viện 5 tháng. Tôi muốn hỏi việc từ chối thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện B có đúng pháp luật hay không? Cách tính thời hiệu vụ việc của tôi như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc từ chối thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện B là đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 thì: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành chính, hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời gian như trên thì thời gian có trở ngại không tính vào thời hiệu khiếu nại”. Trong trường hợp này, bạn chưa có giấy xác nhận đã điều trị tại bệnh viện 5 tháng do tai nạn giao thông (trường hợp bất khả kháng) nên việc từ chối thụ lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là đúng theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại 2011:“quá thời hạn, thời hiệu mà không có lý do chính đáng”, để tiếp tục thực hiện việc khiếu nại thì bạn phải có giấy xác nhận của bệnh viện theo quy định.

Cách tính thời hiệu trường hợp của bạn như sau:

Ngày 01/9/2020, bạn nhận được quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện B và ngày 21/09/2020 bạn gặp tai nạn. Như vậy, từ ngày 01/09/2020 đến 21/09/2020 là 20 ngày bạn chưa thực hiện việc khiếu nại, do đó thời hạn khiếu nại chỉ còn lại 70 ngày. Thời gian bạn điều trị tại bệnh viện là 5 tháng (21/9/2020-21/02/2021) là thời gian gián đoạn nên thời hiệu khiếu nại của bạn còn lại 70 ngày kể từ ngày bạn ra viện.

Cũng cần nói thêm rằng, tại khoản 2 Điều 147 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: “Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định”. Vì vậy, với cách tính này thì không tính ngày đầu tiên nhận được quyết định hành chính mà tính từ ngày tiếp theo cho đến hết 90 ngày liên tục theo quy định không trừ thứ bảy, chủ nhật. (Ví dụ: trường hợp của bạn nhận được quyết định thu hồi đất vào ngày 01/9/2020 thì thời hạn 90 ngày sẽ tính từ ngày 02/9/2020 liên tục 90 ngày tính cả thứ bảy, chủ nhật).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings