Câu hỏi

731Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân tố cáo một cán bộ thuộc Uỷ ban nhân dân xã có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai. Trong khi đó, nội dung tố cáo này đã từng có một công dân khác trong xã tố cáo, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành xác minh và kết luận về nội dung tố cáo đó. Như vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có tiếp tục thụ lý tố cáo và trả lời đơn của công dân mới tố cáo không ạ?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Trường hợp đã có công dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của một cán bộ thuộc UBND xã trong công tác quản lý đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã giao xác minh và ban hành Kết luận về nội dung tố cáo đó, nay tiếp tục nhận được tố cáo của một công dân khác mà nội dung tố cáo giống với nội dung tố cáo đã được xem xét, giải quyết trước đó thì Chủ tịch UBND xã ra quyết định thụ lý, để xem xét đối với tố cáo mới đó, nhưng căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo trước đó để ban hành Kết luận và ra Thông báo trả lời cho người tố cáo mới được rõ./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings