Câu hỏi

103Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân có đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu huỷ bỏ giấy xác nhận của công an xã về việc xác nhận nội dung 02 họ tên khác nhau là 01 người  thì cơ quan có thẩm quyền có thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Vì câu hỏi của bạn chưa cụ thể: chính bản thân người được xác nhận làm  đơn hay người khác làm đơn nên chúng tôi chia 02 trường hợp:

Trường hợp chính bản thân công dân được xác nhận 02 họ tên khác nhau là 01 người, họ có đơn đề nghị hủy bỏ giấy xác nhận, thì đây là đơn đề nghị thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan có thẩm quyền rà soát, xem xét, thực hiện thủ tục hành chính và trả lời cho người dân.

Trường hợp người khác làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu huỷ bỏ giấy xác nhận của công an xã về việc xác nhận nội dung 02 họ tên khác nhau là 01 người thì đây là đơn kiến nghị. Đối với đơn kiến nghị thì cơ quan có thẩm quyền nhận được sẽ không thực hiện quy trình xem xét, thụ lý giải quyết như đơn khiếu nại mà tiến hành xem xét, đối chiếu với quy định của pháp luật trả lời cho công dân việc công an xã xác nhận 02 họ tên khác nhau cùng là 01 người là đúng hay sai và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings