Câu hỏi

92Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trong trường hợp người nộp thuế khiếu nại lần 1 không thành công (trong trường hợp này là hồ sơ khiếu nại không được thụ lý), thì nếu nộp đơn khiếu nại sau đó, được xem là khiếu nại lần 1 hay khiếu nại lần 2?
Quy định hiện tại có cho phép việc nộp đơn khiếu nại sau khi đơn khiếu nại 1 không được thụ lý không?
Nếu lần nộp đơn khiếu nại được xem là bắt đầu quá trình khiếu nại lần 2, thì cơ quan thụ lý giải quyết sẽ là cục thuế hay tổng cục thuế?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo tình huống đưa ra thì nội dung khiếu nại đã rơi vào các trường hợp không được thụ lý theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại 2011. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã ra thông báo không thụ lý trả lời người khiếu nại. Trường hợp, người khiếu nại tiếp tục gửi đơn khiếu nại nội dung đã trả lời trong thông báo không thụ lý thì không phải khiếu nại lần 2. Khiếu nại lần 2 chỉ xác định với hai trường hợp: quá thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Như vậy, không phải một trong vào hai trường hợp nêu trên thì không phải khiếu nại lần 2.

Trường hợp người khiếu nại tiếp tục gửi đơn sau khi đã nhận được văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền, sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 28 của Thông tư 05/2021-TTCP về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đối với khiếu nại đã được hướng dẫn sẽ thuộc trường hợp đơn không đủ điều kiện để xử lý và tiến hành lưu đơn theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings