Câu hỏi

1.90KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi: Em gái tôi là giáo viên Trường THCS A bị xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách (Quyết định kỷ luật của UBND thành phố). Theo tìm hiểu của tôi thẩm quyền xử lý kỷ luật phải của Hiệu trưởng Trường THCS, bởi Hiệu trưởng có thẩm quyền quản lý trực tiếp. Vậy Quý cơ quan hướng dẫn tôi phải làm đơn khiếu nại Quyết định kỷ luật của UBND thành phố hay là khiếu nại về hành vi ban hành Quyết định kỷ luật của UBND thành phố là vi phạm pháp luật.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

Theme Settings