Câu hỏi

345Phòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Trường hợp trong năm kê khai tài sản thu nhập, tôi có đầu tư góp vốn số tiền trên 300 triệu đồng vào tháng 12 của năm đó, nhưng do tháng 11 tôi đã kê khai bổ sung, vậy tháng 12 tôi có phải tiếp tục kê khai bổ sung hay không, nếu để năm tiếp theo kê khai thì có được hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định có phương thức kê khai tài sản, thu nhập bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Như vậy, nếu trước ngày 31/12 hàng năm, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có biến động về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên thì phải kê khai tài sản, thu nhập.

Tuy nhiên, trên thực tế, ở một số địa phương, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xây dựng kế hoạch kê khai tàn sản, thu nhập và hoàn thành việc kê khai trước tháng 12 hàng năm. Nếu trong trường hợp, anh/chị đã nộp bản kê khai tài sản, thu nhập theo thời hạn trong kế hoạch, đến tháng 12 anh chị có góp vốn số tiền trên 300 triệu thì anh/ chị báo cáo với bộ phận quản lý cán bộ để yêu cầu bổ sung vào bản kê khai trước đó.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings