Câu hỏi

1.87KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Chủ tịch UBND huyện nhận được nhiều đơn tố cáo qua dịch vụ bưu chính viễn thông trong đó có một số đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo (đơn mạo danh, nặc danh). Nội dung đơn: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực trên địa bàn của huyện (xây dựng nhà không phép, trái phép, lấn, chiếm kênh, mương, rạch…). Chủ tịch UBND huyện giao cho Thanh tra huyện tham mưu, xử lý để trả lời cho công dân biết. Là công chức được giao nhiệm vụ tham mưu xử lý những vụ việc nêu trên, tôi phải xử lý vấn đề này như nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Đơn nặc danh, mạo danh, không rõ tên, địa chỉ hoặc không xác minh, xác định được người tố cáo thì không được xem xét giải quyết.

Các đơn tố cáo nêu trên chỉ được xem là thông tin có nội dung tố cáo do đó căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018, anh/chị nên báo cáo, tham mưu Thanh tra huyện đề xuất Chủ tịch UBND huyện không xử lý.

Nếu đơn tố cáo không xác định được người tố cáo nhưng có các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018, Thanh tra huyện sẽ phân tích thông tin có nội dung tố cáo đó xác định xem có rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh hay không để kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.

Kết quả xử lý đơn: Phiếu đề xuất xử lý đơn của Thanh tra huyện; dự thảo Văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền hoặc dự thảo Văn bản chuyển thông tin có nội dung tố cáo cho cơ quan có thẩm quyền nếu không thuộc thẩm quyền kiểm tra, thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings