Câu hỏi

1.72KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Chủ tịch UBND xã ban hành văn bản hành chính có liên quan đến một công dân. Công dân cho rằng văn bản có nội dung không đúng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công dân.

Tuy nhiên với mong muốn Chủ tịch UBND huyện giải quyết nên công dân gửi đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND huyện tố cáo Chủ tịch UBND xã ban hành văn bản trái quy định.

Cơ quan xử lý đơn đã tiến hành làm việc với công dân, tuy nhiên công dân một mực giữ quan điểm tố cáo việc ban hành văn bản trái quy định, không chuyển sang đơn khiếu nại.

Vậy với trường hợp này phải xử lý như thế nào ạ?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật Tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cá nhân có quyền tố cáo tuy nhiên tố cáo chỉ được thụ lý giải quyết khi thỏa mãn các điều kiện thụ lý do luật quy định.

Điều 29 Luật Tố cáo quy định về việc thụ lý tố cáo. Theo đó, người giải quyết tố cáo chỉ thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Tố cáo;

– Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;

– Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;

– Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp bạn nêu không rõ là văn bản do Chủ tịch UBND xã ban hành là văn bản gì. Nếu đó là văn bản hành chính được quyền khiếu nại thì cơ quan cần hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo quy định để được giải quyết.

Nếu công dân không thực hiện việc khiếu nại theo hướng dẫn mà vẫn giữ đơn tố cáo thì cơ quan căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo để xem xét có thụ lý giải quyết tố cáo hay không. Trường hợp đơn đề là tố cáo nhưng không thỏa mãn các điều kiện thụ lý tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo thì không thụ lý giải quyết. Trường hợp đơn thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo thì thụ lý giải quyết theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings