Câu hỏi

1.25KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Theo quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018 có quy định: Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Vậy, cho tôi xin hỏi: Vụ việc không phức tạp nhưng đi lại khó khăn, gặp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh chia cắt nên 30 ngày vẫn chưa xác minh được vậy có được gia hạn không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo như sau:

Thời hạn giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Tố cáo. Việc gia hạn giải quyết tố cáo được áp dụng đối với vụ việc phức tạp và đặc biệt phức tạp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Luật Tố cáo.

Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây:

a) Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên;

b) Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên;

c) Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;

d) Tố cáo có yếu tố nước ngoài: người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước ngoài;

đ) Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;

e) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý kiến khác nhau;

g) Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

Vụ việc bạn hỏi được xác định là không phức tạp. Tuy nhiên, khi đi xác minh gặp yếu tố khách quan như: thiên tai, lũ lụt, chưa xác minh được. Vậy, trường hợp này do có những yếu tố khách quan tác động sẽ không tính vào thời hạn giải quyết.

Bạn cần tham mưu cho người giải quyết tố cáo có thông báo cho người tố cáo biết vụ việc tố cáo của họ đang được giải quyết, nhưng do thiên tai, lũ lụt nên chưa xác minh được, có thể sẽ kéo dài thời hạn giải quyết./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings