Câu hỏi

835Thanh tra
0
0 bình luận

Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra phát hiện một khoản chi phụ cấp sai được thực hiện từ năm 2019 – 2022. Thời kỳ thanh tra là năm 2021. Như vậy, thu hồi nộp ngân sách đối với khoản chi này trong năm 2021 hay từ năm 2019-2022?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Trong hoạt động thanh tra thì Đoàn thanh tra phải thực hiện thanh tra theo đúng nội dung, đúng phạm vi, đúng thời kỳ theo quy định của pháp luật về thanh tra, nhất là không được vi phạm những điều cấm tại Điều 13, Luật Thanh tra năm 2010: “Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

  1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.
  2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung thanh tra được giao.
  3. Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lý trái pháp luật; bao che cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

……..”

Do đó khi tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện khoản chi sai năm 2021 là đúng thời kỳ thanh tra được ghi trong Quyết định thanh tra thì việc thu hồi nộp ngân sách đối với khoản chi sai năm 2021 là đúng quy định.

Với khoản chi sai năm 2019, 2020 và 2022, Đoàn thanh tra phải kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nộp ngân sách nhà nước, đồng thời cần làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm và tuỳ theo tính chất, mức độ, hậu quả để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings