Câu hỏi

1.46KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trong quá trình công tác, tôi có tham gia nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo Sở phê duyệt thực hiện đề án nâng cao năng lực các môn toán và khoa học (STEM) cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nay tôi sắp đến tuổi nghỉ hưu, tôi muốn thành lập công ty (do tôi làm Giám đốc) để hợp tác với một số Trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh, trong việc triển khai giảng dạy nâng cao năng lực các môn STEM cho học sinh.

Tuy nhiên, một số đồng nghiệp trong Sở khuyên tôi chưa nên làm ngay, mà phải chờ đủ thời gian nhất định sau khi về hưu. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, bạn là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo, do đó, bạn là người có chức vụ, quyền hạn.

Để phòng ngừa nguy cơ người có chức vụ, quyền hạn lạm dụng quyền lực của mình, điểm d khoản 2 Điều 20, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về việc người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ.

Điều 22 Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 chia các lĩnh vực này thành bốn nhóm chính:

Nhóm 1 gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành: Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Văn phòng Chính phủ.

Nhóm 2 gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban Dân tộc.

Nhóm 3 gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao.

Nhóm 4 gồm chương trình, dự án, đề án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt.

Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị định 59/2019/NĐ-CP, thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý là từ 6 đến 12 tháng (thời hạn cụ thể do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).

Tuy nhiên, trong thời gian công tác, đồng chí đã trực tiếp nghiên cứu, xây dựng đề án về giáo dục STEM cho học sinh Trung học phổ thông của tỉnh, thì phải chờ cho đến khi thực hiện xong đề án này, mới được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực này.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings