Câu hỏi

1Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ông A không đồng ý với Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND huyện năm 1992 (Quyết định ký TM. UBND huyện và do Phó Chủ tịch UBND huyện ký thay mặt Chủ tịch) và khiếu nại với lý do Quyết định giải quyết tranh chấp đai phải là Quyết định cá biệt của Chủ tịch UBND huyện, không phải là Quyết định của tập thể UBND huyện do đó Quyết định trên ban hành không đúng thẩm quyền. Đồng thời ông A cho rằng tại thời điểm năm 1992 khi được giao Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ông không nhận Quyết định và từ thời điểm đó ông liên tục có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai nhưng mới chỉ được hòa giải tại UBND xã do đó vẫn còn thời hiệu khiếu nại Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND huyện. Vậy xin hỏi vụ việc trên có thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện không và thời hiệu trong trường hợp này được tính như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo dữ kiện bạn nêu việc giải quyết tranh chấp đất đai của ông A đã được UBND huyện giải quyết năm 1992 nhưng ông A không nhận quyết định giải quyết tranh chấp mà vẫn có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp từ năm 1992 đến nay.

Căn cứ khoản 5 Điều 21 Luật Đất đai năm 1987 quy định: “Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Uỷ ban nhân dân đã giải quyết tranh chấp, đương sự có quyền khiếu nại lên cơ quan chính quyền cấp trên. Quyết định của chính quyền cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành” .

Căn cứ Điều 19 Pháp lệnh về khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 quy định: “Thời hiệu khiếu nại là sáu tháng, kể từ ngày có quyết định hành chính hoặc việc làm trái pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy tại thời điểm năm 1992, ông A không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp của UBND huyện thì ông A có quyền làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh, do đó thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Và thời hiệu khiếu nại là 6 tháng kể từ ngày có quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND huyện năm 1992. Do vậy đã hết thời hiệu theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings