Câu hỏi

847Thanh tra
0
0 bình luận

Công dân gửi đơn tố cáo cán bộ thuộc Công an huyện A có hành vi tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ lên Giám đốc Công an tỉnh.

a. Giám đốc Công an tỉnh giao Thanh tra công an tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật (trong đó có nội dung tố cáo) đối với Công an huyện A để phục vụ công tác quản lý. Vậy việc thanh tra đột xuất có thay thế cho việc giải quyết tố cáo hay không?

b. Trường hợp công dân đề nghị giữ bí mật thông tin cá nhân và thực hiện biện pháp bảo vệ người tố cáo thì thực hiện như thế nào?

c. Kết luận thanh tra đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh có phải gửi cho công dân hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

a. Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Tố cáo 2018 thì: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.

Như vậy, Trưởng Công an huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi tiêu cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do Trưởng Công an huyện quản lý trực tiếp.

Giám đốc Công an tỉnh nhận được đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện thì chuyển đơn, yêu cầu Công an huyện giải quyết. Đồng thời có thể giao Thanh tra Công an tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật (trong đó có nội dung tố cáo) đối với Công an huyện A để phục vụ công tác quản lý. Nội dung này không thay thế việc giải quyết tố cáo của Công an huyện vì vụ việc tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công an tỉnh.

b. Trường hợp công dân đề nghị giữ bí mật thông tin cá nhân và thực hiện biện pháp bảo vệ người tố cáo

Luật Tố cáo 2018 quy định việc bảo vệ người tố cáo tại chương VI, quy định về  đối tượng được bảo vệ, phạm vi bảo vệ, trình tự thủ tục bảo vệ, các biện pháp bảo vệ, bạn có thể tham khảo để áp dụng.

Nhất là, theo Điều 47 Luật Tố cáo 2018 thì: Người tố cáo được giữ bí mật thông tin cá nhân, được bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

c. Kết luận thanh tra đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh là để phục vụ công tác quản lý A nên không phải gửi cho người tố cáo.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings