Câu hỏi

2.17KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi: Trường hợp tôi phát hiện UBND xã tôi và một Doanh nghiệp xây dựng lấn một phần diện tích đất của gia đình tôi (đất nhà tôi chưa được cấp sổ đỏ); Tôi đã làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai gửi UBND huyện giải quyết; Tuy nhiên UBND huyện có văn bản thông báo trả lời cho tôi là đơn không được thụ lý giải quyết, lý do: thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân và tổ chức là của Chủ tịch UBND tỉnh. Xin Quý cơ quan tư vấn pháp luật giúp tôi để gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 203 Luật Đất Đai 2013 về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định như sau:

“2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ áp dụng khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 203 Luật Đất Đai 2013. Trường hợp của bạn là tranh chấp giữa cá nhân với tổ chức thì thẩm quyền sẽ thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn cơ chế thứ hai là khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings