Câu hỏi

2.50KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là công dân cư trú tại xã X, huyện Y, tỉnh Z. Tôi biết được hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch UBND xã X, tôi muốn thực hiện việc tố cáo nhưng tôi lo sợ bị trả thù. Tôi xin hỏi: ai là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo? Khi làm đơn tố cáo tôi không ký vào đơn và giấu họ tên, địa chỉ thì tố cáo của tôi có được giải quyết không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định của pháp luật, ông có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã X.

Theo Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch UBND xã (khoản 2 Điều 13 Luật Tố cáo 2018). Do vậy, ông có thể gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch UBND huyện Y để được giải quyết.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018, người tố cáo có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 Luật Tố cáo. Cụ thể khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo năm 2018 quy định:

Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.”

Như vậy, ông cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình vào đơn tố cáo và phải trực tiếp ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo. Trong trường hợp ông không ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc không ký tên, điểm chỉ vào đơn tố cáo thì đơn của ông sẽ không được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Trường hợp đơn không rõ họ tên, địa chỉ hoặc không ký tên, điểm chỉ nhưng có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận có thể tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings