Câu hỏi

1.38KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 14/9/2020, Thanh tra huyện P nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Dương, hiện nay là Phó Chủ tịch huyện P về hành vi vi phạm pháp luật khi ông Dương là Trưởng phòng thuộc Sở T. Là cán bộ xử lý đơn của Thanh tra huyện P, tôi xin hỏi, thẩm quyển giải quyết tố cáo vụ việc trên là của cơ quan nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Tố cáo trên là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ công vụ tại cơ quan công tác trước đó.

Khoản  Điều 12 Luật Tố cáo năm 2018 quy định:

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức được xử lý như sau:

a) Trường hợp người bị tố cáo là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà vẫn giữ chức vụ tương đương thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết;

b) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác và giữ chức vụ cao hơn thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác và là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết;

c) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết;

d) Trường hợp người bị tố cáo không còn là cán bộ, công chức, viên chức thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết.”

Như vậy, trong trường hợp này, người bị tố cáo là cán bộ, công chức vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ công vụ ở cơ quan trước đó, nhưng được chuyển công tác và giữ chức vụ cao hơn. Nên người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm của ông Dương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm phối hợp, làm báo cáo vụ việc kính gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings