Câu hỏi

1.73KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi Quý cơ quan: Tôi có đơn tố cáo hành vi vi phạm phạm luật của Chủ tịch UBND xã trong vấn đề quản lý sử dụng đất gửi lên UBND huyện. Tuy nhiên, UBND huyện có Thông báo chuyển đơn của tôi cho Huyện ủy giải quyết với lý do ông Chủ tịch UBND xã là đảng viên. Tôi thấy rằng điều đó không đúng thẩm quyền, tôi làm đơn khiếu nại đối với Thông báo chuyển đơn của tôi thì UBND huyện không thụ lý giải quyết. Trường hợp này tôi phải xử lý và gửi đơn tới cơ quan có thẩm quyền nào giải quyết?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với Thông báo chuyển đơn tố cáo của bạn là đúng theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại 2011 về các trường hợp không thụ lý giải quyết. Cụ thể trường hợp của bạn rơi vào khoản 2 Điều 11 của Luật Khiếu nại: “Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại”.

Trường hợp này của bạn phải đợi kết luận về nội dung tố cáo của cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thực chất, đơn tố cáo Chủ tịch UBND cấp xã có thể chuyển cho Huyện ủy giải quyết. Bởi vì Đảng viên phải có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings