Câu hỏi

1.82KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Cho tôi xin hỏi trường hợp như sau:

Tôi làm ở Ban Tiếp công dân huyện A. Tôi nhận được đơn tố cáo ông Trưởng phòng Giáo dục huyện A đã vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong thời gian 01 năm trước. Nhưng đầu năm nay, ông Trưởng phòng đó đã chuyển công tác sang làm Trưởng phòng Giáo dục huyện B.

Vậy: Ai là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trên?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Tố cáo 2018 được quy định:

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác

… Trường hợp người bị tố cáo là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà vẫn giữ chức vụ tương đương thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết;

Như vậy, trường hợp bạn hỏi thẩm quyền giải quyết tố cáo trên là do ông Chủ tịch UBND huyện A chủ trì giải quyết, ông Chủ tịch huyện B phối hợp giải quyết.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings