Câu hỏi

1.43KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là cán bộ tiếp công dân tại huyện. Cho tôi xin hỏi: tôi nhận được đơn tố cáo nguyên Chủ tịch xã có vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thời gian ông làm Chủ tịch xã, nhưng nay ông đã về nghỉ chế độ hưu.

Vậy ai là người có thẩm quyền giải quyết đối với đơn tố cáo trên?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Tố cáo 2018 được quy định như sau:

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức được xử lý như sau:

Trường hợp người bị tố cáo không còn là cán bộ, công chức, viên chức thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi:  Thẩm quyền giải quyết tố cáo ông nguyên Chủ tịch xã có vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thời gian ông làm Chủ tịch xã, nhưng nay ông đã về nghỉ chế độ hưu là do ông Chủ tịch huyện tại thời điểm ông Chủ tịch xã có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings