Câu hỏi

548Thanh tra
0
0 bình luận

Xin hỏi Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp có được ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Công ty Cổ phần có vốn trên 60% cổ phần Nhà nước thuộc Trung ương quản lý nhưng nằm trên địa bàn không ạ? (Cụ thể trên địa bàn có Công ty sản xuất phân bón thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam có trên 60% cổ phần nhà nước thì Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp có được ban hành Quyết định thanh tra về việc sản xuất, kinh doanh phân bón đối với Công ty không?)

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

Theme Settings