Câu hỏi

1.74KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Xin hỏi: Trường hợp Ban Tiếp công dân tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định Thụ lý tố cáo, chuyển Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ xác minh. Nhưng nếu Quyết định Thụ lý đó không đúng thẩm quyền thì Thanh tra xử lý thế nào với Quyết định Thụ lý tố cáo này?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Tố cáo năm 2018:

“ Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này;

b) Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;

c) Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;

d) Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, Chủ tịch UBND huyện chỉ ra quyết định thụ lý đối với vụ việc đảm bảo 4 nội dung trên, trong đó có nội dung vụ việc phải thuộc thẩm quyền của  UBND huyện.

Trường hợp bạn hỏi: Nếu vụ việc tố cáo đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện thì Thanh tra huyện báo cáo lại Chủ tịch UBND huyện hủy quyết định thụ lý và chuyển đơn đến đúng thẩm quyền giải quyết.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings