Câu hỏi

1.90KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi sinh ngày 02/12/1962, là nam giới. Ngày 02/7/2019, tôi được chuyển đổi vị trí công tác làm việc tại Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn chuyển đổi là 02 năm.

Trong kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của cơ quan, tôi thuộc danh sách chuyển đổi vị trí công tác và đã có Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với tôi bắt đầu từ 02/7/2021, nhưng theo tôi được biết, những người mà thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến tuổi nghỉ hưu thì không phải chuyển đổi vị trí công tác. Như vậy Quyết định chuyển đổi vị trí công tác của tôi có đúng hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu đối với nam giới là 60 tuổi, 3 tháng (tăng thêm 03 tháng so với quy định tại Bộ luật Lao động 2012 là đủ 60 tuổi). Anh sinh ngày 02/12/1962, do đó, đến ngày 02/3/2023 anh sẽ đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu”.

Từ 02/7/2021 đến 02/3/2023 là 20 tháng, vẫn đảm bảo thời gian trên 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Như vậy, Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với anh là đúng quy định của pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings