Câu hỏi

1.70KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Chị Lê Thị H cư trú tại xã B, huyện C, tỉnh D khiếu nại đối với quyết định đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với gia đình chị. Khiếu nại của chị đã được Chủ tịch UBND huyện thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết khiếu nại chị được thuyết phục nên đã rút đơn khiếu nại. Sau một thời gian chờ đợi, chị H không thấy được hỗ trợ gì thêm, chị H muốn gửi đơn khiếu nại tiếp có được hay không? Đơn khiếu nại của chị sẽ được xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 10 Luật Khiếu nại:

“Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.”

Như vậy, chị H có quyền rút khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết khiếu nại và thông báo bằng văn bản về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại cho chị biết.

Trong câu hỏi chị không nêu rõ sau khi chị rút đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết có đình chỉ việc giải quyết khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho chị hay không. Do vậy, chúng tôi chia các trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Nếu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chưa đình chỉ giải quyết khiếu nại thì chị có quyền yêu cầu tiếp tục giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp 2: Nếu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã đình chỉ việc giải quyết khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho chị về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 về các khiếu nại không được thụ lý giải quyết thì trường hợp “Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.” không được thụ lý giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp đã có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại thì nếu muốn khiếu nại tiếp chị phải gửi đơn khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo việc đình chỉ. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết có quyền không thụ lý.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings