Câu hỏi

1.48KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Giả sử năm 2021 tôi đầu tư lãi 200 triệu đồng. Năm 2022, tôi đầu tư lãi 150 triệu đồng, tổng tài sản của tôi đã tăng 350 triệu sau 2 năm. Tài sản kê khai bổ sung có phải cộng gộp hằng năm không? Vậy tôi có phải kê khai số tiền này không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Kiểm soát tài sản, thu nhập là hoạt động của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện để biết rõ tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. Bên cạnh việc người có nghĩa vụ kê khai tự thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của mình, việc kê khai bổ sung cũng là một bước rất quan trọng trong kiểm soát tài sản thu nhập.

Khoản 2 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định: “Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập”. Luật xác định mốc biến động (tăng hoặc giảm) là 300 triệu đồng một năm dựa trên mức thu nhập thực tế trung bình của xã hội. Mức tăng 300 triệu đồng một năm được cho là mức hợp lý mà một người có thể có được mà không có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Do đó, nếu tài sản của bạn không biến động đến 300 triệu đồng trong một năm, (dù tổng nhiều năm số tài sản, thu nhập tăng thêm trên 300 triệu đồng) thì bạn không phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings