Câu hỏi

252Phòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi muốn hỏi: Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có được xem là tương đương với chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập không và có thuộc đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Hiện nay, khái niệm “tương đương” đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông chưa được Bộ Nội vụ quy định cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề kê khai tài sản, thu nhập, việc xác định thế nào là tương đương sẽ do đơn vị phụ trách nội vụ xác định, vì đây là vấn đề về bộ máy, tổ chức và con người.

Theo quy định của pháp luật, các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động có tính chất là đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings