Câu hỏi

1.91KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn của 1 tỉnh, Sở tôi có một số lĩnh vực nằm trong 105 lĩnh vực ở phụ lục 3 Nghị định 130 nhưng tôi không được giao phụ trách lĩnh vực đó, vậy tôi có thuộc diện kê khai hằng năm không? Tương tự, đối với một phòng thuộc Sở hoặc huyện có lĩnh vực thuộc 105 lĩnh vực quy định, phòng đó có 2 Phó phòng, 1 Phó phòng được phân công nhiệm vụ nằm trong 105 lĩnh vực, 1 Phó phòng thì không, vậy người Phó phòng không được phân công kia có phải kê khai hằng năm không. Cách xác định lĩnh vực công tác để kê khai hằng năm sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở, phòng hay căn cứ chỉ tiết đến phân công nhiệm vụ cho từng người?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 130/NĐ-CP của Chính phủ quy định người có nghĩa vụ kê khai hàng năm bao gồm:

 1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây:
  • Chấp hành viên;
  • Điều tra viên;
  • Kế toán viên;
  • Kiểm lâm viên;
  • Kiểm sát viên;
  • Kiểm soát viên ngân hàng;
  • Kiểm soát viên thị trường;
  • Kiểm toán viên;
  • Kiểm tra viên của Đảng;
  • Kiểm tra viên hải quan;
  • Kiểm tra viên thuế;
  • Thanh tra viên;
  • Thẩm phán.

2. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, với câu hỏi của anh/chị chúng tôi xin được trả lời như sau: Người có nghĩa vụ kê khai hàng năm bao gồm những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III. Cách xác định lĩnh vực công tác để thực hiện kê khai hằng năm sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở, phòng chuyên môn hoặc văn bản phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong đơn vị. Bên cạnh đó, cần lưu ý những trường hợp được phân công công tác hoặc công việc có liên quan đến tài chính công, tài sản công hoặc công tác tổ chức cán bộ… thì cũng cần phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings