Câu hỏi

192Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Xin hỏi sau khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng đối tượng không nộp hoặc chậm nộp phạt vi phạm hành chính thì phải xử lý thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau

Theo khoản 1, Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính “Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó”.

Theo khoản 1, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, nếu quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định 166/2013/NĐ-CP bao gồm:

+ Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập;

+ Khấu trừ tiền từ tài khoản;

+ Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

+ Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản;

+ Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings