Câu hỏi

1.51KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Trong danh mục các chức danh tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định người có nghĩa vụ kê khai bao gồm: kế toán viên, kiểm toán viên. Vậy người làm công tác kế toán, kiểm toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có thuộc trường hợp kê khai không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Kê khai tài sản, thu nhập là một công việc quan trọng mà những người có nghĩa vụ kê khai khác phải thực hiện. Tại Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm:

“1. Cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

3. Người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.”

Như vậy, có thể thấy, tất cả những người là cán bộ, công chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân và quân nhân chuyên nghiệp có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng đối với viên chức, người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thì chỉ cần kê khai khi họ giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên.

Do đó, đối với kế toán, thủ quỹ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước sẽ có hai trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Nếu kế toán, thủ quỹ là Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thì những người này phải kê khai tài sản, thu nhập.

– Trường hợp 2: Nếu kế toán, thủ quỹ không là Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thì không phải kê khai tài sản, thu nhập.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings