Câu hỏi

1.97KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Cơ quan thanh tra huyện được giao tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại về việc đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất. Trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, thì ông Nguyễn Văn T là người khiếu nại bị chết. Người con của ông T là Nguyễn Văn B đến gửi đơn để tiếp tục việc khiếu nại. Tôi xin hỏi thanh tra huyện có cần tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thụ lý lại vụ việc theo đơn khiếu nại của ông B hay không và thực hiện như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại thì người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình.

Như vậy, vụ việc đã được thụ lý giải quyết thì người thừa kế được tiếp tục với tư cách là người khiếu nại. Chủ tịch UBND huyện tiếp tục giải quyết vụ việc mà không cần làm thủ tục thụ lý lại, bởi vì đây không phải là vụ việc mới phát sinh.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết có thể mời người thừa kế đến làm việc và yêu cầu xuất trình giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Trong trường hợp có nhiều người thừa kế thì có thể hướng dẫn những người thừa kế có văn bản thống nhất về việc khiếu nại hoặc ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại./.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings