Câu hỏi

1.85KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi có văn bản đề nghị xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà hàng xóm không đúng (lý do: tôi biết nhà họ có lấn chiếm đất đai); UBND thị trấn có văn bản trả lời nhưng tôi không đồng ý, vậy tôi khiếu nại văn bản trả lời đó của UBND thị trấn có được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Sau khi bạn có đơn đề nghị gửi đến UBND thị Trấn, UBND thị Trấn đã có văn bản trả lời đơn đề nghị của bạn và bạn đã khiếu nại văn bản trả lời đó thì Chủ tịch UBND thị Trấn sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 các trường hợp không thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại 2011 để ra Thông báo không thụ lý giải quyết vì khiếu nại của bạn không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại: 2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;”.

Tuy nhiên, nếu như bạn có căn cứ cho rằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người hàng xóm là trái quy định của pháp luật thì bạn có quyền làm đơn tố cáo hành vi này và gửi đơn đến cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần lưu ý, trong đơn bạn phải ghi rõ các thông tin cụ thể sau: người bị tố cáo hoặc cơ quan bị tố cáo, hành vi bị tố cáo, có họ tên, địa chỉ, thông tin cá nhân của bạn, và phải ký tên xác nhận vào nội dung đơn. Theo quy định của Luật Tố cáo 2018 thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings