Câu hỏi

1.60KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi: Trường hợp tôi làm hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ lần đầu, hồ sơ của tôi đầy đủ gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Tuy nhiên, việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ của tôi Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh VPĐKDĐ huyện xác định số tiền không chính xác, do áp dụng tính tiền sử dụng đất phải nộp của tôi không đúng; Tôi có đơn đề nghị xem xét tính toán lại chính xác số tiền nêu trên, tuy nhiên UBND huyện có Văn bản trả lời đơn đề nghị của tôi việc Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định số tiền tôi phải nộp là chính xác. Tôi làm đơn khiếu nại đối với Văn bản trả lời của UBND huyện nhưng không được thụ lý giải quyết, lý do UBND huyện đưa ra là Văn bản trả lời nêu trên không phải là Quyết định hành chính, do đó tôi không có quyền khiếu nại. Xin Quý cơ quan tư vấn giúp tôi.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 quy định: Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể”. Như vậy, thì văn bản trả lời của UBND cấp Huyện là một quyết định hành chính. Văn bản trả lời của UBND cấp Huyện liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính của bạn thì bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. Trường hợp UBND cấp Huyện không thụ lý giải quyết thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa để giải quyết theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings