Câu hỏi

1.60KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trong trường hợp khiếu nại lần 2, người khiếu nại bổ sung thêm 1 yêu cầu vào nội dung khiếu nại so với đơn khiếu nại lần đầu. Nội dung bổ sung đó đủ điều kiện để thụ lý.

Vậy cho tôi xin hỏi: trong trường hợp này, cơ quan giải quyết khiếu nại lần 2 có giải quyết nội dung bổ sung đó không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định về thẩm quyền thì: Thủ trưởng cơ quan giải quyết khiếu nại  lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình trực tiếp quản lý. Thủ trưởng cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại lần đầu hết thời hạn nhưng người có thẩm quyền chưa giải quyết; Khiếu nại lần đầu đã được giải quyết nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết.

Trường hợp Thủ trưởng cấp trên trực tiếp đang xem xét giải quyết khiếu nại lần hai, có 01 nội dung chưa được xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu. Như vậy là nội dung người khiếu nại bổ sung đã gửi không đúng thẩm quyền. Theo nguyên tắc giải quyết khiếu nại được quy định trong Luật Khiếu nại: người giải quyết khiếu nại chỉ giải quyết vụ việc đúng thẩm quyền. Vì vậy: Người giải quyết khiếu nại lần 2 hướng dẫn người khiếu nại thực hiện khiếu nại lần đầu đối với cơ quan đã ban hành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings