Câu hỏi

1.42KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Cho tôi xin hỏi: Hiện nay, theo quy định của Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại thì không quy định bắt buộc phải xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại.

Vậy: nếu tôi được giao tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan xác minh để giải quyết khiếu nại thì có phải xây dựng kế hoạch xác minh hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 “Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại” thì không quy định bắt buộc phải xây dựng kế hoạch xác minh.

Tuy nhiên, xác minh là quá trình xem xét, kiểm tra, đánh giá thông tin, tài liệu, bằng chứng, thu thập thêm thông tin, tài liệu bằng chứng để xác định chứng cứ; là quá trình chứng minh quyết định hành chính, hành vi hành chính của người bị khiếu nại đúng hay sai. Việc xác minh cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, cần có trình tự, nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện…

Mặt khác, việc tổ chức xác minh là công việc của đoàn, tổ xác minh, chính vì vậy mà việc xác minh phải tiến hành một cách khoa học, phải phân công công việc cụ thể, để đảm bảo tiến độ giải quyết, cùng với chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác, khách quan đáp ứng yêu cầu của người ra quyết định xác minh.

Các nội dung trên phải được thể hiện bằng văn bản, đó chính là kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

Ngoài ra, khi người ra quyết định xác minh giao nhiệm vụ cho đoàn hoặc tổ xác minh thì đoàn hoặc tổ xác minh phải xây dựng dự thảo kế hoạch xác minh để người có thẩm quyền biết, theo dõi, giám sát, có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Do đó, mặc dù Nghị định 124/2020/NĐ-CP không quy định bắt buộc phải xây dựng kế hoạch xác minh nhưng qua các nội dung vừa nêu trên cho thấy rất cần thiết phải xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

Chúng tôi khuyến nghị các đoàn, tổ xác minh nên xây dựng kế hoạch xác minh để tổ chức thực hiện việc xác minh nội dung khiếu nại một cách khoa học và đảm bảo tiến độ, nội dung công việc được giao.

Một số vụ việc có nội dung đơn giản, quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật rõ ràng, có cơ sở kết luận cụ thể, có thể không cần xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings