Câu hỏi

1.82KThanh tra
0
0 bình luận

Cuối năm 2021, Đoàn thanh tra huyện tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách tại xã theo Quyết định thanh tra do Chánh Thanh tra huyện ký. Trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm chữ ký (ký nhiều kiểu khác nhau) và tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán. Sau đó, Đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử phạt vi phạm hành chính.

Xin hỏi Đoàn thanh tra làm như vậy có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả  lời như sau:

Điều 24 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra quy định:

 “1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có sai phạm thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra lập biên bản về việc sai phạm để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải xử phạt vi phạm hành chính thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật…

2. Trong trường hợp sai phạm của đối tượng thanh tra, của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan không thuộc thẩm quyền xử lý của mình thì Trưởng đoàn thanh tra kiến nghị Người ra quyết định thanh tra hoặc Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý”;

Trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra huyện đã phát hiện ra các hành vi vi phạm về chữ ký, tẩy xóa sửa chữa chứng từ kế toán (vi phạm Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập), tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và sau đó kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét xử phạt vi phạm hành chính là đúng vì thanh tra huyện là thanh tra hành chính, không có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings